Intuitívne Omaľovánky Pre Deti - obal je v slovenskej /anglickej verzii

Naše prvé omaľovánky sú na svete.

Na ich obale je trinásťcípá hviezdna mandala s významom: "Láska pre všetky bytosti", pretože si želáme, aby všetci poznali lásku a vnútornú spokojnosť.

Omaľovánky sú zamerané na podporu, rozvoj detskej intuície a vlastného génia.

  • 31 originálnych bodkovaných mandál vytvorených podľa Fibonacciho postupnosti

    Benefit:

  • spájaním jednotlivých bodov deti zapájájú telesnú, mentálnu a emocionálnu rovinu

  • rozvíjajú svoju tvorivosť, vnímanie a vnútorné videnie

  • kreslením sa vytvárajú nové neurónové siete v mozgu a tým sa zlepšujú kognitívne schopnosti u detí

  • zlepšenie IQ (inteligenčný), EQ (emocionálny) a BQ (telesný kvocient)

  • deti si nakreslia svoj vlastný originál, ktorý je jediný svojho druhu na svete


11,00 €