Mandala "Anti-elektrosmog"

Túto mandalu sme vytvorili ❤️s úmyslom harmonizovať, predchádzať a znižovať elektrosmog.

Ako je elektromagnetické žiarenie škodlivé?

Niektorí jednotlivci hlásili širokú škálu nešpecifických zdravotných problémov, ktoré pripisujú nízkej úrovni vystavenia elektromagnetickým poliam (EMF). Medzi najčastejšie hlásené symptómy patria bolesti hlavy, bolesť tela, letargia, tinitus (zvonenie v ušiach), nevoľnosť, srdcová arytmia a úzkosť.

Posielame zalaminované v dvoch vyhotoveniach a veľkostiach:

5 x 5 cm

11 x 11 cm15,00 €